Wednesday, July 14, 2010

Assalamualaikum...

Terima kasih pada keluarga tercinta & sahabat tersayang terutama ibu tercinta atas sokongan & atas doa-doa kalian. Kata-kata nasihat kalian telah menenangkanku.

ANAS bin Malik meriwayatkan bahawa Rasullullah SAW bersabda: "Telah berkata Jibril: " Wahai Tuhan, Engkau sampaikanlah maksud & hajat hamba-Mu si polan...maka Allah menjawab: "Biarkan hamba-Ku itu, kerana aku mencintai suaranya (yang selalu bermohon & meratap kepada-Ku)".

No comments:

Post a Comment